Projekt tísňové linky pro neslyšící

Počátkem roku 2006 iniciovala Preventivně informační skupina Správy hlavního města Prahy PČR rozšíření služeb poskytovaných policisty občanům hlavního města. Projekt si kladl za cíl zpřístupnit v plném rozsahu linku tísňového volání 158 všem občanům, tedy i občanům handicapovaným poruchou či úplnou ztrátou sluchu. Samozřejmě s vědomím toho, že je třeba brát v úvahu specifické potřeby sluchově postižených.

Tato tísňová linka – 603 111 158 dává prostor pro neslyšící, aby touto cestou mohli požádat o pomoc příslušníky bezpečnostních složek.

Aby bylo sníženo riziko možných omylů a nedorozumění, případného možného zneužití linky tísňového volání, policisté připravili nenáročný manuál. Ten jednoduchou formou neslyšící osobu navede, jak správně postupovat při zasílání textové zprávy SMS na policejní linku tísňového volání. Policisté samozřejmě počítají i s tím, že sluchově postižení neovládají plně český jazyk a vědí, že je pro ně mnohdy „cizím jazykem“.

Po přijetí SMS zprávy operátorem linky tísňového volání je naprosto jasné, že se jedná o zprávu od osoby neslyšící a je také odpovídajícím způsobem zpracována. Tento systém je dalším zásadním zlomem v technických možnostech operačního střediska a důležitou pomůckou pro policisty pracující v terénu. Pokud budou totiž policejní hlídky informovány předem od operačního důstojníka o tom, že budou na místě události jednat s osobou neslyšící, zaujmou také přiměřený a adekvátní přístup.

Přiložený manuál slouží jako předloha pro napsání SMS zprávy. Je nutné zadat všechny důležité informace. Formulář_pro_neslyšící(PDF)

V současné době Operační středisko Správy hlavního města Prahy PČR přijímá tísňové SMS zprávy od handicapovaných osob, především neslyšících, nedoslýchavých, ale i hluchoněmých.

Původně pražský projekt přerostl záhy v projekt celorepublikový. Je tedy počítáno i s tím, že textovou zprávu může na linku tísňového volání zaslat také neslyšící osoba, která se momentálně nenachází v pražském regionu. Taková zpráva je zaznamenána, vyhodnocena a poté okamžitě předána kolegům dle místní příslušnosti. Přičemž časová prodleva se pohybuje řádově v několika minutách či vteřinách. V případě, že zpráva není úplná, nebo operátor linky tísňového volání potřebuje upřesnit informace, stejnou cestou, tedy SMS zprávou, kontaktuje odesílatele a požádá jej o doplnění zprávy.

 

Sluchadla – důležité informace

Sdružení českých spotřebitelů se snaží ve svých aktivitách na pomoc spotřebitelům oslovit i potřeby zdravotně postižených osob. Po konzultacích se zástupci osob neslyšících a nedoslýchavých jsme připravili soubor informací, jak přistupovat k výběru sluchadel, která jsou pro mnohé z vás tak zásadním nástrojem pro komunikaci s okolním světem.

https://www.konzument.cz/publikace/rady-pro-neslysici/sluchadla.php

Krajská organizace SNN Středočeského kraje z.s.