O Nás

Zřizovatel: KO SNN v ČR je Svaz neslyšících a v ČR, Karlínské nám 12, 168 00 Praha 8 IČO : 00676535

Registrace Stanov : zde

Prezident  Mgr. Šárka Prokopiusova

Víceprezident za Radu nedoslýchavých : Dagmar Radilová

Víceprezident za Radu neslyšících – Pavel Šturm

Ředitel sekretariátu: Jaroslav Paur

Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v souladu s výše uvedeným registrem Stanov je jednou z organizačních složek Svazu SNN v ČR, je právnickou osobou IČO:70951608  pomáhá zajišťovat zájmy a práva svým členů i ostatním nedoslýchavým a neslyšícím a nemocným s tinitusem ve Středočeském kraji je POBOČNÝM SPOLKEM DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKA.

Cílem KO SNN  ve Středočeském kraji je zajišťovat registrované služby tj.  sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory, odlehčovací služby pro seniory, dle zákona o sociálních službách č.108/ 2006 Sb.

KO SNN Střed. Kraje spolupracuje se státní správou a samosprávou ve svém regionu.