Odkazy

appnAgentura profesního poradenství pro neslyšící

11269Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

23683Bezhran – Hradecké centrum českého znakového jazyka

evoluce1Evoluce – Jihočeské centrum českého znakového jazyka

frpsp
Federace rodičů a přátel sluchově postižených

29015
Časopis o lidech se sluchovým postižením

komora
Česká komora tlumočníků znakového jazyka

11268 Česká unie neslyšících

27611Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání
11759Neslyšící

23449 Pevnost – České centrum znakového jazyka

11760Ruce

23450Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka

236843Dimenze – Moravské centrum znakového jazyka

www.ticho.cz

www.neslysici.info

www.zpravy-pro-neslysici.cz