Služby

  • Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory
  • Odlehčovací služba pro pečující
  • Řešení otázek vedoucí ke zmírnění sociálního vyloučení sluchově postižených
  • Sociálně aktivizační služby : společenské aktivity, kavárničky, rekondice
  • Přednášky, z oblasiti zdravotní tématiky, finanční gramotnosti

Výuku znakového jazyka a nácvik odezírání

Fakultativní činnost : zajištění proudových zdrojů ke sluchadlům, zajistíme jak zacházet a získat kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, opravy sluchadel, servis sluchadel 1x za měsíc.

Odlehčovací služba je určena pro pečující, kteří v domácím prostředí se starají o svého blízského a potřebují odpočinek nebo si musí vyřídit své neodkladné věci či míst prostor na své vlastní vzdělávání.